X
تبلیغات
آموزشی

آموزشی

کمک آموزشی پایه چهارم

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر 1390ساعت 22:55  توسط زهرا محمدی خواه  | 

نمایش سلول پیاز زیر میکروسکوپ

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم خرداد 1390ساعت 19:58  توسط زهرا محمدی خواه  | 

نمونه سئوال علوم بخش سوم گیاهان موجودات پر ارزش

* پاسخ صحیح را انتخاب کرده و زیر آن خط بکشید .

1 – ادویه بیشتر در کشورهایی که دارای آب و هوای ................... است به دست می آید .

گرم و خشک      سرد و خشک         گرم و مرطوب           سرد و مرطوب

2 – کدام دسته از گیاهان در صنایع رنگ رزی استفاده می شوند ؟

حنا و پوست گردو      فلفل و دارچین      گل گاوزبان و ختمی      حنا و خاکشیر

3 – کدام قسمت گیاه چای را دم می کنند و می نوشند ؟

دانه          پوست                ساقه           برگ

4 – گردو در چه نوع آب و هوایی بهتر رشد می کند ؟

سرد و کوهستانی        گرم و خشک      گرم و مرطوب         معتدل

5 – منابع آب در دیم کاری چیست ؟

آب رودخانه           برف و باران            آب چاه                آب چشمه

6 – کندن علف های هرز از زمین های کشاورزی را ................ می گویند .

شخم زدن       دیم               درو                  وجین کردن

7 – کدام مورد مصرف دارویی دارد ؟

فلفل             خاکشیر       گل گاوزبان              خاکشیر و گل گاو زبان

8 – بهترین زمان برای سم پاشی چه موقع است ؟

حشره بالغ              حشره در تخم            حشره در پیله             نوزاد حشره

9 – کدام یک به عنوان ادویه مصرف می شود ؟

خاکشیر            گل گاوزبان              زردچوبه                 پوست گردو

10 – پرورش کدام حشرات برای مبارزه با آفت ها مفید است ؟

ملخ – سوسک              عنکبوت – ملخ           زنبور – عنکبوت     سوسک – عنکبوت

11 – کشاورزان در کشت کدام محصول به آب فراوان نیاز دارند ؟

گندم              خرما              برنج                گردو

·    اصطلاحات زیر را تعریف کنید :

·    کشاورزی :

·    آفت :

·    علف های هرز :

·    کشت دیم :

·    ادویه

12 -جمله های درست و غلط را مشخص کنید .

·    برنج به آب زیاد نیاز دارد پس در ناحیه ی خزری کشت می شود. (         )

·    در سال یک یا دوبار زمین کشاورزی را شخم می زنند .(             )

·    ملخ ها برای کار کشاورزی مفید هستند .(              )

·    کفشدوزک برای کشاورزی مفید نیست . (            )

13 – مراحل کار کشاورزی را بنویسید ؟

14 – شخم زدن زمین چه فایده هایی دارد ؟

15 – رشد علف های هرز چه ضرری برای کارهای کشاورزی دارد ؟

16 – بنویسید هر یک از گیاهان زیر در چه آب و هوایی بهتر رشد می کنند ؟

خرما ................. پنبه .............. گندم و جو .................. گردو ........... برنج ............ ادویه ................

17 – کشاورزان در سال چند بار زمین کشاورزی را شخم می زنند ؟

18 –  از هر گیاه چه استفاده ای می شود ؟

چای ...................... زردچوبه ................ به دانه ................... دارچین ................ پوست گردو ........

پوست پیاز ................... پوست انار ..............  قهوه .............. کاهو ............. زعفران .....................

حنا ..................... روناس ................. تنه درخت گردو ................. 

+ نوشته شده در  شنبه سوم اردیبهشت 1390ساعت 16:29  توسط زهرا محمدی خواه  | 

پرسش هاي بخش 1

سوالات چهارگزينه اي:

 پاسخ صحيح را با × علامت بزنيد:

1- كداميك از موارد زير در بدن تمام موجودات زنده وجود دارد؟

استخوان

ماهيچه 

سلول   

پوست  

 

2- رشد بدن انسان به سبب چيست؟

ورزش كردن       

استراحت كردن  

تقسيم سلول ها     

كش آمدن سلول ها   

 

3- پوششي كه در اطراف سلول ها وجود دارد چه ناميده مي شود؟

استخوان

پوسته 

سيتوپلاسم   

هسته  

 

4- ساختمان بدن كدام موجود زير از تعداد سلول بيشتري تشكيل شده است؟

شتر   

پلنگ  

خروس

مورچه 

 

5- مايع غليظي كه سلول را فرا گرفته است چه نام دارد؟

پوسته 

سيتوپلاسم 

ماده سلولي

هسته 

 

6- هسته ي كداميك از سلول هاي زير نسبت به سلول هاي ديگر كوچك تر است؟

سلول استخوان

سلول عصب    

سلول ماهيچه  

سلول روده      

 

 

سوالات تشريحي

 به سوالات زير پاسخ كامل دهيد:

1- مراحل رشد و تقسيم سلول در شكل زير به هم ريخته است، با زدن شماره آنها را مرتب كنيد.

 

2- چه تفاوت ها و چه شباهت هايي در بين سلول هاي مختلف بدن انسان ديده مي شود؟

همه سلو لها از نظر رشد، تقسيم سلول و احتياج به غذا شبيه هم هستند. ولي تفاوت آنها در شكل، اندازه و نوع كاري است كه انجام مي دهند.

 

3- چهار نمونه از سلول هاي بدن را نام ببريد و وظيفه هر يك را بنويسيد؟

سلول عصب (انتقال پيام) - سلول روده (جذب غذا) - سلول ماهيچه (حركت) - سلول شش (جذب اكسيژن)

 

4- سلول گياهي با سلول جانوري چه تفاوتي دارد؟

سلول گياهي دو پوسته دارد به همين دليل محكم تر از سلول هاي جانوري است.

 

5- سلول ها چگونه زياد مي شوند؟

تقسيم سلولي

 

6- سلول از چه قسمت هايي تشكيل يافته است؟

پوسته،سيتوپلاسم، هسته

 

7- كدام عمل در مورد بيشتر سلول ها تا آخر عمر صورت مي گيرد؟

تقسيم شدن

+ نوشته شده در  شنبه سوم اردیبهشت 1390ساعت 16:28  توسط زهرا محمدی خواه  |